Какво е хибридна фотоволтаична система?

Хибридните фотоволтаични централи съчетават в себе си както елементи на мрежовите, така и на автономните соларни системи. Те са значително по-сложни за изграждане. Едновременно с това, тяхната функционалност позволява гъвкавост.
Хибридните фотоволтаични системи имат следните основни елементи:
  • Фотоволтаичен модул
  • Акумулатор
  • Хибриден фотоволтаичен инвертор
Тази система, на базата на хибридния фотоволтаичен инвертор има три режима на работа.
(1) Инверторът работи като мрежов – произведеното електричество влиза директно в мрежата без да минава през акумулатор. Този режим се включва само, когато е налична мрежа.
(2) Инверторът работи като автономен соларен – енергията се съхранява в акумулатори. Зареждат се от фотоволтаичните модули и процесът се управлява от вграден в инвертора контролер. Инверторът има и вход за електрическата мрежа, като оттамо получава допълнително електричество за захранване на консуматори. Последното се случва при недостиг на ток от фотовотлаичните модули и акумулаторите.
(3) хибриден/комбиниран режим на работа на инвертора – в този режим се използват както акумулаторите , така и мрежата. Приоритет е енергията, произведена от фотоволтаични модули и акумулаторите.  Хибридният инвертор използва най-рационално енергията, произведена от соларните панели.

Първо се захранват консуматорите в локалната система. При наличие на излишна енергия се зареждат акумулаторите. Ако акумулаторите са заредени – енергията се отдава в елетропреносната мрежа.

Как работят хибридните фотоволтаични системи?

Хибридните фотоволтаични системи са свързани едновременно към множество слънчеви панели, и към електрическата мрежа. При тях са налични акумулатори (акумулаторни батерии), които се зареждат от слънчевата енергия.

Настройките на системата и според капацитета на батериите, този тип системи могат да покриват нуждите в часове, в които няма слънце. Служат и като аварийно захранване. 

Има интересни подходи при проектиране на хибридните соларни системи. Например, за ефикасно потребяване на складираната в батериите енергия, могат да се направят 2 самостоятелни кръга.

В единия да са онези уреди, които се нуждят от непрекъснато захранване. Това да рутери, отопление, камери за видеонаблюдение, други инсталации, които „поддръжат живота“ на смарт сградите. Във втори кръг могат да се обединят печки, перални, съдомиялни, бойлери, други. За тях постоянното захранване не е необходимо. Нещо повече, вторият тип консуматори са енергоемки.

Хибридните соларни системи позволяват, при достатъчно количество произведена електроенергия и пълно зареждане на батериите, излишъкът на генерирана енергия от слънцето да се върне обратно към електрическата мрежа. Така, тя ще компенсира разхода.

Като цяло, този вид соларни системи са много подходящи за частни домове и вили в извънградски части. При евентуална ненадеждна електрическа мрежа, те компенсират.

Хибридни соларни системи се препоръчват за дейта центрове, за болници, за други места където наличието на постоянно захранване е критично важно.

Предлагани марки: