Общи условия

 
Раздел I Общи положения

Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ДИ ЕНД ТИ ИНВЕСТ” ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящ се на https://www.climacity.bg
 
 • „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ - означава настоящите общи условия. С кликването, върху настоящия линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на https://www.climacity.bg
 • Лицата, ползващи сайта и онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на ЗЗП, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
 • Сайт означава уебсайта, находящ се на https://www.climacity.bg
 • "ОНЛАЙН МАГАЗИН" означава виртуалният магазин, находящ се на www.climacity.bg,  предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
 
Раздел II Общи условия за ползване на сайта на Climacity.bg

Следните условия са условията на споразумението между Вас и Climacity.bg /„ДИ ЕДН ТИ ИНВЕСТ“ ЕООД/. Осъществявайки достъп, обраузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.
 • Всички изображения, текстове, flash анимации и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО, чрез писмено разрешение.
 • Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. Climacity.bg може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
 • Climacity.bg не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на Climasity.bg , дори ако той включва логото на Climasity.bg, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на Climasity.bg, и че Climasity.bg няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на Climacity.bg не означава, че Climacity.b подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт.
 • Climacity.bg не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система
 •  Climacity.bg не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на „ДИ ЕНД ТИ ИНВЕСТ“ ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
 • Climacity.bg има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.
 
Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством сайта на Climacity.bg

Цени.
 • Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
 • Climacity.bg си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци, като за всеки отделен продукт е изрично посочено дали включва цената за доставка, монтаж, транспорт или др.
 • При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
 • При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.
Поръчки и доставка на стока и/или услуга
 • Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на продукти в системата ни.
 • Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на Climacity.bg или след получаване на e-mail с текст потвърждаващ, че поръчката е обработена и подготвена за изпращане. Поръчките се обработват от понеделник до петък. Всички поръчки, които са направени в събота и в неделя, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални почивни дни и празници се обработват на първия работен ден след почивните дни. В по-натоварени периоди, потвърждаването на поръчката може да отнеме 1-2 работни дни.
 • След поръчка в сайта, потребителят може да посети и офис на Climacity.bg гр.Бъргас и от там да вземе продукта, който е избрал.
 • Всички продукти присъстващи в сайта се доставят на територията на цялата страна, чрез куриерски фирми Еконт, Спиди или със собствен транспорт. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни, когато стоката е налична в склад на Climacity.bg. Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на Еконт или Спиди в населеното място или до входа на неговия адрес.
 • Ако даденият продукт е със статус "По поръчка" срокът на доставка ще Ви бъде съобщен допълнително, в зависимост от вида на продукта.
 • Продуктите се изпращат, след като сътрудник на Climacity.bg се свърже с потребителя по телефона и получи потвърждение от последния. Потвърждение може да бъде направено и по електронната поща, посочена от потребителя.
 • Стоките се доставят на получателите до входа на сградата. Качването на уреди до апартамент на клиента се таксува допълнително, съобразно тарифа.
 • Всички пратки се изпращат с услугата "Преглед при получаване". Проверката се свежда до преглед на външния вид на стоката и не е възможно продуктът да се включва и тества. В случай на приемането й с транспортен дефект, потребителят се отказва от правото си на замяна. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Climacity.bg не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.
Плащане
 • Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока, като използва един от следните способи:
  • Наложен платеж
  • Плащане с банкова карта
  • Банков превод
  • Плащане, чрез някоя от партньорските ни финансови/кредитни институции
 • Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Climacity.bg цялата продажна цена на поръчаната, през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката, купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка и такса наложен платеж. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката, цената на доставка и такса наложен платеж), което се отбелязва. Купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата представляваща продажната цена на доставената стока.
 
Договорът за продажба от разстояние между Climacity.bg и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.
 
Общи условия за връщане/замяна на стока
 • Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, сключил договор от разстояние с Climacity.bg, има право в срок от 14 дни да се откаже, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка, както и разходите за връщането на стоката обратно. За да упражни потребителя правото си на отказ, трябва да уведоми Climacity.bg за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление преди изтичането на сроковете.
 • Заявлението за отказ от Договора за покупко-продажба може да бъде подадено по следните начини:
  • Използвайки формуляр за отказ от договор.
  • Друго недвусмислено заявление за упражняване на правото на отказ от Договора за покупко-продажба в свободна форма.
 • 14-дневният срок за отказ от Договора за покупко-продажба започва да тече от датата на:
 • която е сключен договорът- при д-р за услуги ;
 • която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са влезли във владение на стоките приемане на стоките- при д-р за продажба;
 • която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са влезли във владение на последната стока, партида или част - при договор за покупко – продажба, който обхваща много стоки, които са доставени поотделно или обхваща стока, състояща се от множество партиди или части;
 • Climasity.bg възстановява всички плащания, които е получило (с изключение на разходите за изпращане и връщане на стоката, които са за сметка на потребителя и др. допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка.
 • Ако Climacity.bg не е предложил сам да вземе Продукта от Потребителя, може да задържи сумата, получена от Потребителя, до момента, в който получи обратно продукта или до получаване на доказателство за неговото изпращане от Потребителя
 • Потребителя трябва да изпрати стоката или да я предадете лично без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, като поеме преките разходи по изпращане и връщане на стоката/ите (освен ако Climacity.bg сам не е предложил да вземе стоката). При връщане на стоката, чрез куриер, ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО същата се изпраща със застраховка за стойността на уреда и БЕЗ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ; ако няма застраховка и настъпят транспортни щети, отговорността и разходите са за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Climacity.bg, рискът от случайното й погиване и/ли повреждане се носи изцяло от потребителя. Срокът се счита за спазен, ако стоките са изпратени преди изтичането на 14-дневния срок.
 • Стоката да бъде в оригинална опаковка и в ненарушен търговски вид;
 • Да не е използвана;
 • Да не е била монтирана;
 • Да не е увредена/счупена при транспорт: ако се установи увреда на пратката при получаване от куриер се съставя Протокол за увредена пратка в присъствието на куриера. Ако се установи в последствие транспортен дефект продуктът НЕ ПОДЛЕЖИ на връщане/замяна.
 • Да е придружена с оригинал на финансов документ, доказващ че е закупена от Ди енд Ти Инвест ЕООД /фискален бон и/или фактура, стокова разписка, гаранционна карта и всички прилежащи документи към оригиналната опаковка.
 • Да е придружена от всички аксесоари, с които е била доставена.
 • В случай че доставената стока е била придружена от подарък, при връщане на стоката, трябва да бъде върнат и подаръка.
 • За стоки - При получаване на стоката, се извършва оглед и оценка на същата. Ако се установи, че тя не отговаря на горепосочените условия за връщане/замяна, на основание чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Ди енд Ти Инвест  ЕООД има право да направи обезценка на стоката в размер от 10 % до 100 %, при пълна щета от стойността й, за което се съставя протокол. Протоколът се съставя в присъствието на клиента или му се изпраща в писмен вид по ел. поща, посочена във формуляра.
 • За услуги - Ако потребителят изрично e заявил предоставянето на услугите да започне по време на срока за отказ, трябва да заплати сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който е уведомил, че упражнява правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора. Ако Climaцity.bg е изпълнилo изцяло услугата, потребителят губи правото си на отказ от договора съгласно чл. 57, ал.1 от ЗЗП.
 • Стока придружена с услуга - При упражняване на правото за разваляне на договор от разстояние от клиентите, след извършени доставка и монтаж на климатик/ци, потребителите следва да имат предвид, че във връзка с чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗЗП Ди енд Ти Инвест ЕООД е в правото си да удържи сумата, представаляваща разхода за извършения монтаж и последващ демонтаж, изчислен според действащата ценова листа на Climaцity.bg на тези услуги.
 • Условия за връщане на стока
 • При условие, че Потребителят използва Законовото право за отказ, той носи отговорност за намаляване на стойността на стоките в следствие на изпробването им, извън обичайния начин и различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики, качествата и функциониране.
 • В случай на отказ от договор сключен от разстояние, задълженията на страните да изпълнят договора се прекратяват съгласно чл.53 от ЗЗП.
*Задължителни реквизити при подаването на заявлението са (три имена на потребителя, географски адрес и ако има такива - телефонен номер, факс и електронен адрес) Climaцity.bg ще Ви изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
Гаранционно обслужване
 • За всяка стока на сайта се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. „Ди енд Ти Инвест” ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
  • гаранционната карта/фискалния бон на продукта е изгубен/а;
  • е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
  • се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;
  • е нарушена физическата цялост на изделието;
  • при повреда, настъпила в резултат на токови удари в резултат на неизправна електрическа или ВиК инсталация, както и при откъртване, падане на мазилка, боя или др.
  • не е осигурен достъп. В случаите, когато по желание на клиента и с негово съгласие е монтирана техника със скеле, вишка или алпинист, то ангажимент на клиента е да осигури достъп до системата или да заплати стойността на услугата, осигуряваща достъпа;
 • В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от „Ди енд Ти Инвест” ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.
 • Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат, чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място в търговски обект.
Допълнителни условия
 • За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. Бургас, съгласно правилата на родовата и метна подсъдност по ГПК.

Предлагани марки: