Какво е автономна фотоволтаична система?

Автономна фотоволтаична система е тази, при която захранването се осигурява единствено и само от соларни панели и уловената от тях възобновяема слънчева енергия. Към нея има поне един соларен панел, в повечето случаи – масив от няколко.
Основните елементи, които се включват в една автономна фотоволтаична система са:
  • Фотоволтаични модули – улавят и преобразуват слънчевата светлина в електроенергия
  • Акумулатор
  • Контролер
  • Автономен соларен инвертор - преобразува постоянния ток (DC) в променлив (AC).
Соларните модули произвеждат електричество. Зарежда се акумулаторът, като нивото на зареждане се управлява от контролер. Електричеството се съхранява и чрез инвертор постоянното напрежение от акумулатора се преобразува в променливо. Този променлив ток се подава към мрежата и захранва различни консуматори.

Системата е напълно самостоятелна и захранва електроуредите, без достъп до електропреносната мрежа. Тя разчита единствено и само на слънчевата енергия. Отлично решение е за места, където е невъзможно да се изгради електрическата мрежа.
 
При автономните соларни системи са налични батерии. В тях се запазва излишната енергия, произведена от системата. Този запас се използва тогава, когато моментното производство не е достатъчно. В останалата част от времето, захранването идва директно от соларните панели.

Цената на този тип соларни системи е доста по-висока от мрежовите. Причината е включването в инсталацията на по-скъп инвертор и необходимостта от  батерии. Броят и типа на последните зависи от нуждите на потреблението във време, в което няма достатъчно слънчева светлина.

Предлагани марки: