Какво означават определени термини при климатиците

Често задавани въпроси, на английски Friquantly asked questions, това е списък с обикновено задавани въпроси и отговори за конкретна тема. Обикновено тя е свързана с основната тематика на сайта. Има за цел да обогати съдържанието и да даде възможност са по-пълно изграждане на вътрешните му връзки. 

Използва се FAQ - като абревиатура,. Често се чете като отделни букви (Еф Ей Кю). На български тази абревиатура се изписва ЧЗД.

В този раздел ще откриете какво означават често използвани термини при климатиците. За повече информация и препоръки, свържете се с екипа на Climacity.bg