Какво е BTU? Какво измерва при климатиците?

BTU е единица за измерване на топлина. BTU е абревиатура на British thermal unit.

Използва се като характеристика за означаване на капацитета на един климатик.

1 BTU е равно на количеството топлина, което е необходимо, за повишаване на температурата на 0.45 kg вода с 0.56 градуса по Целзии, при атмосферно налягане 1 атмосфера.  Често се бърка с единица за измерване на мощност.

1 BTU = 1055,05585 джаула. В различни източници това съответствие има незначителни разминавания.

1 BTU = 253 калории.

Характеристиката BTU се използва в климатичната и отоплителната техника за определяне на отоплителния капацитет на климатиците.

В общия случай, капацитетът на различните климатици е кратен на 1000 BTU. Най-популярни и приложими за домашни условия са 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU. Това са най-често срещаните и търсени стойности. Присъстват в продуктите на почти всички големи производители и марки.

Освен BTU, използва се и BTU/h. То измерва изразходената енергия за един час.
Предлагаме референтна таблица на съответствията:

BTU W/h обем на помещение (м3)
5000 1446 32
7000 2052 40
9000 2639 52
10000 2942 60
12000 3519 70
13000 3812 74
14000 4105 80
18000 5278 104
24000 7038 140
30000 8797 160

За всички въпроси и препоръка за климатик - свържете се с нас или ни посетете.

Предлагани марки: