Какво е UVC стерилизация?

UVC стерилизацията е процес, при който се използва ефективността на ултравиолетовата светлина за противодействие на токсините. Прилага се сертифицирана процедура за пречистване, която унищожава ДНК/РНК на вируси и бактерии. Доставя се стерилизиран въздух, без отрицателни странични ефекти.

UVC стерилизация, понякога наричана и UVC дезинфекция, е метод за убиване или деактивиране на микроорганизми, като бактерии, вируси и плесени, чрез излагане на UVC светлина.

UVC светлината е част от спектъра, който попада в диапазона между 200 и 280 нанометра. Тази дължина на вълната на светлината е особено ефективна в убиването на микроорганизми. Способна е да проникне в техните клетки и да причини обезвреждащи промени в ДНК и РНК. Това ги прави неспособни да се размножават и да функционират правилно.

UVC стерилизацията е широко прилагана методология в медицината, научните изследвания, хранителната промишленост и други области, където е необходимо да се предотврати разпространението на микроорганизми. Тя се използва също така и в някои типове климатични системи за подобряване на качеството на въздуха.

Важно е да се отбележи, че директното излагане на UVC светлина може да бъде опасно за човека. Може да причини обрив на кожата и увреждане на очите. Затова е важно всички процедури на UVC стерилизация да се извършват съгласно строги протоколи за безопасност.

Предлагани марки: