Основни компоненти на фотоволтаичните системи

Основни елементи за изграждане на фотоволтаични системи.

Соларни панели
Това е т.нар фотоволтаичен модул или соларен модул. Този модул  превръща светлината /слънчевата радиация в електричество. Има различни типове слънчеви модули: поликристални, монокристални и тънкослойни.  Според целта и предназначението се препоръчват различни соларни панели. Мощността, големината и другите характеристики също се избират според нуждите.
Мощността на един соларен панел се измерва в Wp (watt peak). Тя не е постоянна. Изменя се според климатичните условия, времето, огрятостта от слънцето и други.

Акумулаторен блок
Предназначението на акумулаторния блок е да съхранява енергията, произведена от соларния модул. Тези акумулатори са тягови и се разреждат за доста дълго време.За типовете акумулатори и техните характеристики, необходими за конкретна фотоволтаична система, свържете се с нас.

Соларни контролери
Соларните контролери са устройства, свързващи соларните модули с акумулаторите. Контролерите управляват процеса на зареждане на акумулатора и го предпазват от презареждане. И този елемент на соларната система се избира според самата система и нуждите.

Има различни видове – от опростени, само с индикация за работа и пълно зареждане. Има и модели, които показват на дисплея множество индикатори и полезна информация. Контролерите има множество настройки, които се определят така, че да включват и изключват осветление и други. При определени модели, към контролера могат да се включат някои консуматори. Те ще се изключат, когато капацитета на акумулатора падне под определен процент зареденост.

Инвертор
Инверторите са автономни,  мрежови и хибридни. Според соларната система, инверторите могат да са както основен елемент, така и да липсва изобщо. Мрежовите инвертори от своя страна са няколко типа – микроинвертори, монофазни, трифазни, стрингови и централни. Свържете се с нас, за да обсъдим нуждите и характеристиките на конкретната система и предназначение.

Предлагани марки: