Кодове за грешки на климатици DAIKIN

При климатиците на DAIKIN, за да се установи има ли грешка се натиска продължително бутон CANCEL до появяване на символ "00" на дисплея на дистанционното.

Насочвате дистанционното към климатика и  системно през 2/3 секунди  натискате бутона CANCEL ,

Когато получите продължителен звуков сигнал, е установена грешка, която сравнявате със грешките посочени в таблицата.

По този начин се разбира дали има грешка съответният климатик, и какво е значението и.


система 00   NORMAL
UA   Вътрешно/външно тяло комбинирана грешка INDOOR-OUTDOOR UNIT COMBINATION FAULT
U0 Липсва фреон REFRIGERANT SHORTAGE
U2 Ниско или високо напрежение DROP VOLTAGE OR MAIN CIRCUIT OVERVOLTAGE
U4 Грешка в предаването на данни между двете тела FAILURE OF TRANSMISSION (BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT)INDOOR UNIT
Вътрешен модул A1 Вътрешната платка е дефектирала INDOOR PCB DEFECTIVENESS
A5 Високо налягане или защита от замръзване HIGH PRESSURE CONTROL OR FREEZE-UP PROTECTOR
A6 Грешка във Fan-a FAN MOTOR FAULT
C4 Датчик пита вътрешно тяло FAULTY HEAT EXCHANGER TEMPERATURE SENSOR
C9 Въздушен датчик вътрешно тяло FAULTY SUCTION AIR TEMPERATURE SENSOR 
Външен мадул EA Превключвател топло/студено COOLING-HEATING SWITCHING ERROR
E1 Грешка във верига по платката CIRCUIT BOARD FAULT
E5 Претоварване OL STARTED
E6 Компресора не стартира FAULTY COMPRESSOR START UP
E7 DC Fan неработи DC FAN MOTOR FAULT
E8 Проблем във входното напрежение OVERCURRENT INPUT
F3 Висока температура на питата HIGH TEMPERATURE DISCHARGE PIPE CONTROL
F6 Високо налягане (в режим охлаждане) HIGH PRESSURE CONTROL (IN COOLING)
H0 Грешка в датчика SENSOR FAULT
H6 Оперативно прекъсване поради грешка в сензора OPERATION HALT DUE TO FAULTY POSITION DETECTION SENSOR
H8 Постоянно токовият датчик е дефектирал DC CURRENT SENSOR FAULT
H9 Въздушният датчик е дефектирал FAULTY SUCTION AIR TEMPERATURE SENSOR
J3 Грешка в датчика на питата FAULTY DISCHARGE PIPE TEMPERATURE SENSOR
J6 Грешка в датчика на кондензаторната пита FAULTY HEAT EXCHANGER TEMPERATURE SENSOR
L3 Електрически компоненти са прегрели ELECTRICAL PARTS HEAT FAULT
L4 Висока температура или късо съединение в инверторният блок HIGH TEMPERATURE AT INVERTER CIRCUIT HEATSINK
L5 Проблем в изходното напрежение OUTPUT OVERCURRENT
P4 Дефектирал сензор на инверторния блок FAULTY INVERTER CIRCUIT HEATSINK TEMPERATURE SENSOR  

Предлагани марки: