Глобални фирми за редуциране на промените в климата

Често коментираме иновативните технологии като основа за намаляване на вредния ефект от човешката дейност върху климата на Земята. Използването на възобновяемите източници на енергия също са сред приоритетите на технологичните отдели на компаниите.

Когато цялостното игнориране е невъзможно, на преден план излиза максималното намаляване на вредното влияние. От изключителна важност е наличието на информация. От една страна тя ни дава представа за състоянието на планетата, от друга – за новите възможности да я спасим или спрем промените в климата!

Събирането и класифицирането на информацията е сериозен бизнес и дава възможност да сме крачки пред конкуренцията. В случая е важна не печалбата, а това ние, хората, да овладеем определени процеси. Ние се борим сами със себе си.

Ежегодно се публикуват списъци с технологични компании, които щадят природата.

Информацията се събира и обработва от CDP, международна организация с нестопанска цел. Представлява глобален изследователски център за информация за околната среда, създаден през 2000 г. Организацията е отговорна за функционирането на глобалната система за оповестяване на информация за околната среда и за подпомагане на много компании, градове и региони.

Понастоящем CDP си сътрудничи с много местни институции и инвеститори. Насърчава компаниите да разкрият своето въздействие върху околната среда, да намалят емисиите на парникови газове и да защитят водни и горски ресурси.

CDP list ecologyРезултатите от CDP се използват широко за стимулиране на решенията за инвестиции и обществени поръчки за създаване на икономика с нулеви въглеродни емисии,  с добра устойчивост и устойчивост на риск. Основател на CD, Global Alliance Business Climate Alliance, Investor Agenda и Net Zero Emission Asset Management Initiative.

Организацията събира, анализира и оценява информация, която касае дейностите във връзка с околната среда на глобални компании и ежегодно избира тези от тях, които предприемат най-добрите и ефективни инициативи.

CDP създава ежегоден списък “Climate Change A List.

За 2022 година, CDP оцени 15000 фирми и избра топ 283 глобални компании, сред които са 74 японски.  Сред тях и ДАЙКИН.

Като единствената фирма в света, която произвежда едновременно климатици и охладители, Daikin осигурява продукти и услуги по цял свят. Подобрява непрекъснато използваните технологии.  Основният бизнес на фирмата в сферата на климатизацията помага за подобряване на здравето и продуктивността на хората като съществени елементи от социалната инфраструктура. По този начин подобрява икономическото развитие.

Независимо от това, все по-широкорто използване на климатици води до повишено използване на електричество. Това води до въздействие на глобалните проблеми на околната среда. За целите на спиране на този ефект, Daikin създаде специален пакет: “Визия за околната среда 2050”.

Прочети още

EMURA - дизайнерските климатици на Дайкин
EMURA - дизайнерските климатици на Дайкин

Какви са предимствата на най-награждаваната серия на Дайкин?

Прочети още >
Избор на правилното място за монтаж на климатик
Избор на правилното място за монтаж на климатик

Вече разказахме за това, колко е важно капацитетът на уреда да е правилният. Има и множество други фактори. Например мястото, на което се монтира.

Прочети още >

Стани част от нашия свят

Абонирай се и открий света на Climacity и неговите специални предложения